سوانح سوختگی بیمارستان علی ابن ابیطالب

پروژه ایجاد بخش سوختگی بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان

  • زیربنا 4500 مترمربع

  • سال شروع:  1387

  • پیشرفت فیزیکی : 85 %

  • دستگاه اجرایی : دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی زاهدان

  • مشاور : مهندسین مشاور معماری موج نو

  • پیمانکار : شرکت چوکات

بخش سوانح سوختگی 3سوانح سوختگی 2 سوانح سوختگی 1