کمیته مناسب سازی

کمیته مناسب سازی

به استناد تبصره 2 ماده 5 اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده (2) قانون جامع حمایت از معلولان موضوع تصویب نامه شماره 14515/47457 ک مورخ 8/3/91 هیات وزیران به منظور هماهنگی و پیگیری و نظارت در امر مناسب سازی اماکن و معابر حمل و نقل عمومی

مناسب سازی: اصلاح محیط و تدارک وسایل حمل و نقل عمومی است بطوریکه افراد معلول قادر باشند آزادانه و بدون خطر درمحیط پیرامون خود اعم از اماکن عمومی معابر محیط شهری و بین شهری و ساختمان های عمومی حرکت کنند و از تسهیلات محیطی ,اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی با حفظ استقلال فردی و رعایت شان و منزلت انسانی بهره مند شوند

 

اعضای کشوری کمیته مناسب سازی

وزیر کشور یا معاون ذیربط      رئیس

سازمان بهزیستی کشور           دبیر

اعضا:

معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی

معاون زیربط وزارت راه و شهرسازی

معاون زیربط وزیر وزارت صنعت, معدن و تجارت

معاون زیربط وزارت علوم تحقیقات و فناوری

معاون زیربط وزارت آموزش و پرورش

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

معاون زیربط سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی

معاون زیربط بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده تشکل های غیر دولتی ایثارگران

نماینده شورای هماهنگی تشکل های غیر دولتی جامعه معلولان

رئیس شورای عالی استان ها

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

 

اعضای کمیته مناسب سازی در استان ها:

در مراکز استان ها کمیته مناسب سازی با ریاست استاندار و با حضور مدیران کل استانی تشکیل می گردد. در شهرستان ها کمیته با ریاست فرماندار و روئسای ادارات متناظر دستگاههای اجرایی تشکیل می گردد.