واحد نظارت دفتر فنی

فرایند نظارت پروژه های عمرانی توسط کمیته نظارت شورای فنی استانداری سیتان و بلوچستان :

  1. تشکیل جلسات هسته مرکزی نظارت استان با حضور معاونین محترم امور عمرانی و برنامه ریزی استانداری, مدیران کل دفاتر فنی و برنامه ریزی و بودجه استانداری و نیز کارشناسان منتخب این دفاتر و اتخاذ تصمیماتی در خصوص, انتخاب پروژه های قابل بازدید ,فرم های بازدید, تعداد و ترکیب اکیپ های نظارتی ,تعیین برنامه زمانی بازدیدها, تعیین دستگاههای اجرایی تامین کننده اسکان و ماشین های نظارتی و ...

( در مراحل قبل از بازدید , کمیته نظارت در قالب 6اکیپ نظارتی متشکل از کارشناسان دفتر فنی (مسئول گروه),دفتر برنامه ریزی و بودجه, فرمانداریها و آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان از پروزه های منتخب بازدید به عمل می آورد.)

  1. طرح تصمیمات هسته مرکزی نظارت در شورای فنی استان جهت تصویب اعضای شورا.

  2. انجام مکاتبات و هماهنگی های لازم با دستگاههای اجرایی و دستگاههای تامین کننده اسکان و ماشین های نظارتی توسط دبیرخانه کمیته نظارت

  3. عزیمت اکیپ های نظارتی در زمان مقرر و انجام نظارت و ارزیابی پروژه های منتخب و  تکمیل فرم های نظارتی و جمع بندی آن

  4. جمع بندی گزارشات مصور اکیپ های نظارتی توسط دبیرخانه کمیته نظارت

  5. ارائه گزارش به هسته مرکزی نظارت و اخذ نقطه نظرات اعضا

  6. ارائه گزارش به شخص استاندار محترم و اخذ نظرات ارشادی ایشان و جمع بندی نهایی گزارش

  7. ارائه گزارش نهایی در جلسه شورای فنی استان و بحث و بررسی و اتخاذ تصمیمات لازم

  8. انتشار گزارش