اخبار

برگزاری جلسه مکانیابی ایستگاه های آب شیرین کن و نمک زدایی طرح انتقال آب دریای عمان به استان های شرقی در محل دفتر فنی استانداری

برگزاری جلسه مکانیابی ایستگاه های آب شیرین کن و نمک زدایی طرح انتقال آب دریای عمان به استان های شرقی در محل دفتر فنی استانداری

برگزاری جلسه مکانیابی ایستگاه های آب شیرین کن و نمک زدایی طرح انتقال آب دریای عمان به استان های شرقی در محل دفتر فنی استانداری
برگزاری جلسه مکانیابی ایستگاه های آب شیرین کن و نمک زدایی طرح انتقال آب دریای عمان به استان های شرقی در محل دفتر فنی استانداری

 جلسه مکانیابی ایستگاه های آب شیرین کن و نمک زدایی طرح انتقال آب دریای عمان به استان های شرقی در محل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مدیر کل دفتر فنی و دیگر دستگاه های ذیربط برگزار گردید مشاور طرح طرح خود را ارائه و مقرر شد در بازه زمانی یک هفته ای این طرح مورد ارزیابی و اظهار نظر تخصصی دستگاه های مدعو قرار گیرد.

۶ آذر ۱۳۹۸ ۰۷:۵۶