اخبار

برگزاری جلسه بررسی مشکلات خط انتقال 63 کیلوولت ایرانشهر- بزمان

برگزاری جلسه بررسی مشکلات خط انتقال 63 کیلوولت ایرانشهر- بزمان

برگزاری جلسه بررسی مشکلات خط انتقال 63 کیلوولت ایرانشهر- بزمان

جلسه بررسی مشکلات خط انتقال برق 63 کیلوولت ایرانشهر - بزمان در محل سالن جلسات دفتر فنی برگزار گردید.

در این جلسه سرپرست دفتر فنی استانداری ضمن تاکید بر ضرورت همکاری و تعامل طرفین نسبت به ارائه راهکارهای قانونی به منظور رفع موانع اجرای این خط انتقال پرداختند.

همچنین مقرر شد با توجه به مطالبات مردمی تسریع در برقرسانی به منطقه بزمان در دستور کار قرار گیرد.

۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۱۲:۲۸