اخبار

برگزاری دومین جلسه مشترک شورای هماهنگی ترافیک استان و کمیته ایمنی حمل و نقل جاده ای

برگزاری دومین جلسه مشترک شورای هماهنگی ترافیک استان و کمیته ایمنی حمل و نقل جاده ای

برگزاری دومین جلسه مشترک شورای هماهنگی ترافیک استان و کمیته ایمنی حمل و نقل جاده ای
برگزاری دومین جلسه مشترک شورای هماهنگی ترافیک استان و کمیته ایمنی حمل و نقل جاده ای

دومین جلسه مشترک شورای هماهنگی ترافیک استان و کمیته ایمنی حمل و نقل جاده ای به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار برگزار گردید.

در این جلسه ضمن بررسی میزان تحقق مصوبات جلسه گذشته و دستگاه های مرتبط در خصوص اقدامات و برنامه های خود در جهت کاهش تصادفات و سوانح درون و برون شهری به ارائه گزارش پرداختند. همچنین در این جلسه در خصوص چگونگی تحقق مصوبات 149 امین جلسه شورای هماهنگی ترافیک کشور در رابطه با ارتقای امنیت ترافیکی دانشگاهی در جهت جلوگیری از تکرار حوادثی مانند واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات تهران مورد بررسی قرار گرفت.

ابلاغ دستورالعمل جدید علائم عمودی معابر شهری توسط پلیس راهنمایی و رانندگی از دیگر موارد طرح شده در این جلسه بود.

همچنین فرماندار زاهدان نسبت به ارائه گزارش از تبعات و بازخورد های مختلف اجتماعی و فرهنگی و.. یک طرفه نمودن خیابان امام خمینی شهر زاهدان اقدام نمود.

 

دومین جلسه شورای ترافیک 3
دومین جلسه شورای ترافیک 2
دومین جلسه شورای ترافیک 1

۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ۰۷:۱۵