اخبار

برگزاری جلسه بررسی و پیگیری مصوبات جلسات 134 و 139 شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر های کشور

برگزاری جلسه بررسی و پیگیری مصوبات جلسات 134 و 139 شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر های کشور

برگزاری جلسه بررسی و پیگیری مصوبات جلسات 134 و 139 شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر های کشور
برگزاری جلسه بررسی و پیگیری مصوبات جلسات 134 و 139 شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر های کشور

برگزاری جلسه بررسی و پیگیری مصوبات جلسات 134 و 139 شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر های کشور

در جلسه ای با حضور رئیس پلیس راهور استان، معاون حمل و نقل شهرداری زاهدان و معاون حمل و نقل و ترافیک دفتر فنی استانداری مصوبات جلسات  134 و 139 شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر های کشور مورد بحث و بررسی تخصصی قرار گرفت.

در این جلسه مقرر گردید در راستای پایش و بررسی عملکرد استان در حوزه ایمنی و تصادفات درون شهری تقسیم وظایف میان اعضای عضو انجام و نسبت به ارائه گزارشات ماهیانه اقدام نمایند.  


رسانه جدید


۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۸:۰۹