اخبار

بررسی روند پیشرفت تفاهم نامه در خصوص ساماندهی حاشیه شهرهای زاهدان و چابهار با حضور معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور

بررسی روند پیشرفت تفاهم نامه در خصوص ساماندهی حاشیه شهرهای زاهدان و چابهار با حضور معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور

بررسی روند پیشرفت تفاهم نامه در خصوص ساماندهی حاشیه شهرهای زاهدان و چابهار با حضور معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور

در جلسه ای با حضور معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان میزان پیشرفت تفاهم نامه منعقده فی مابین وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استانداری سیستان و بلوچستان در خصوص ساماندهی حاشیه شهر های زاهدان و چابهار مورد بحث و بررسی تخصصی قرار گرفت.

در این جلسه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری دلایل تاخیرات ایجاد شده در انجام اقدامات اساسی را مورد بررسی و کلیه دستگاه های متولی را ملزم به پیگیری ویژه و گزارش دهی مستمر نمودند. 

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۸:۰۳