اخبار

راه آهن زاهدان - زابل

آغاز عملیات اجرایی قطعه 4 راه آهن زاهدان - زابل در سفر وزیر محترم راه و شهرسازی به استان

عملیات اجرایی قطعه 4 راه آهن زاهدان - زابل با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی، استاندار محترم و معاون محترم هماهنگی امور عمرانی آغاز شد. این محور به طول 67 کیلومتر و به ارزش 1020 میلیارد ریال برآورده شده است. اهداف و مزایای طرح: - ایجاد کریدور ریلی شرق کشور از چابهار تا سرخس و در نتیجه توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه - اتصال ریلی استان های شرق کشور از جنوب تا شمال و بهره مندی این مناطق از مزایای شبکه ریلی کشور - جابجایی 9.5 میلیون تن بار و 1.8 میلیون مسافر در سال - تکمیل بخشی از راه آهن زاهدان مشهد
۲۳ بهمن ۱۳۹۷ ۰۸:۵۱