اخبار

بازنگری کارشناسی طرح جامع شهر زاهدان

بازنگری کارشناسی طرح جامع شهر زاهدان

برگزاری جلسه بررسی تخصصی طرح جامع شهر زاهدان در محل دفتر فنی امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری.

در جلسه ای در دفتر فنی ، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و دانشگاهیان طرح جامع شهر زاهدان مورد بحث و بررسی تخصصی قرار گرفته و اصلاحات مد نظر مدعوین به مشاور طرح مربوطه اراده گردید.

۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ۱۲:۰۴