اخبار

اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه شهرستان ایرانشهر

اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه شهرستان ایرانشهر

1- شرکت سردخانه طلایی بلوچ با سرمایه گذاری 32 میلیارد ریال

2- احداث مجتمع آبرسانی غرب و شرق بمپور با اعتبار 245 میلیارد ریال

3- عملیات اجرایی قطعه 4 باند دوم بزرگراه خاش - ایرانشهر با اعتبار 262500 میلیون ریال

4- احداث راه اصلی بمپور - دلگان - ذهکلوت با اعتبار 43816 میلیون ریال

5- احداث راه اصلی اسکل آباد - گوهر کوه - بزمان با اعتبار 15988 میلیون ریال

۵ دی ۱۳۹۵ ۱۳:۵۳