اخبار

شرکت نماینده دفتر فنی در جلسه تاسیس ستاد جذب سرمایه گذار در استان

شرکت نماینده دفتر فنی در جلسه تاسیس ستاد جذب سرمایه گذار در استان
 جلسه تصمیم گیری در رابطه با تاسیس ستاد جذب سرمایه گذار در دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری با حضور نمایندگان دفتر فنی استانداری برگزار گردید. در این جلسه راهکار های افزایش جذب سرمایه گذاری در استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد هماهنگی های لازم جهت تسهیل در واگذاری زمین برای پروژه هایی مانند پتروشیمی و نیروگاه توسط دفتر فنی استانداری انجام گیرد.
۱ دی ۱۳۹۵ ۱۳:۰۹
. |