اخبار

برگزاری جلسه در رابطه با پیگیری مشکلات حاشیه شهر زاهدان در دفتر فنی

برگزاری جلسه در رابطه با پیگیری مشکلات حاشیه شهر زاهدان در دفتر فنی
جلسه پیگیری مشکلات حاشیه شهر زاهدان صبح امروز در دفتر فنی استانداری با حضور نمایندگان محترم اداره کل اتباع و امور مهاجرین استان برگزار گردید. در این جلسه مباحثی مانند طرح های اجرای شبکه فاضلاب شهر زاهدان و همچنین احداث سرویس های بهداشتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
۲۴ آذر ۱۳۹۵ ۱۱:۲۲
. |