اخبار

برگزاری جلسه تهیه سین برنامه گردهمایی استانداران ادوار مختلف استان

برگزاری جلسه تهیه سین برنامه گردهمایی استانداران ادوار مختلف استان
برگزاری جلسه تهیه سین برنامه گردهمایی استانداران ادوار مختلف استان

با عنایت به برگزاری همایش استانداران ادوار گذشته استان سیستان و بلوچستان در روز پنج شنبه مورخ 95/9/18 در شهر زاهدان مقرر شد بازدیدی از پروژه های عمرانی استان توسط استانداران گذشته انجام گیرد. در همین راستا جلسه ای با حضور معاون دفتر فنی استانداری، نمایندگان اداره کل راه و آهن استان، شرکت گاز استان، اداره کل فرودگاههای استان، شهرداری زاهدان و فرمانداری زاهدان در دفتر فنی استانداری جهت تهیه و زمان بندی این بازدید تشکیل گردید.


 
همایش4
همایش2  

همایش1
 
 

۱۶ آذر ۱۳۹۵ ۱۲:۲۹
. |