اخبار

برگزاری جلسه حل و فصل مسائل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و شهرداری زاهدان

برگزاری جلسه حل و فصل مسائل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و شهرداری زاهدان
برگزاری جلسه حل و فصل مسائل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و شهرداری زاهدان

جلسه حل و بررسی مسائل مربوط به تعطیلی پروژه های در حال احداث دانشگاه علوم پزشکی زاهدان توسط شهرداری زاهدان با حضور مدیر کل دفتر فنی استانداری در دفتر فنی استانداری برگزار گردید. در این جلسه ضمن استماع نظرات و مشکلات طرفین مقرر شد هیچ پروژه ای از این دانشگاه به دلیل تاثیر بسزای آنها در افزایش سطح بهداشت عمومی جامعه متوقف نگردد و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز سریعا نسبت به اخذ مجوز های لازم از شهرداری زاهدان اقدام نماید.

جلسه علوم پزشکی2 

 

جلسه علوم پزشکی1

۱۶ آذر ۱۳۹۵ ۰۷:۳۸
. |