اخبار

اقدامات دولت تدبیر و امید در شهر هیرمند

اقدامات دولت تدبیر و امید در شهر هیرمند

1-شروع عملیات اجرایی احداث بزرگراه زابل به دوست محمد
2- بزرگراه زابل به دوست محمد با اعتبار هزینه شده 20 میلیارد تومان
3- مخزن 5 هزار متر مکعبی با اعتبار هزینه شده 750 میلیون تومان
4- خط انتقال آب روستایی از زهک به هیرمند با اعتبار هزینه شده 5 میلیارد تومان
5- مجتمع فرهنگی و هنری با اعتبار هزینه شده 3 میلیارد تومان
6-احداث نمایندگی فنی و حرفه ای هیرمند با اعتبار هزینه شده 5400 میلیون ریال

۶ آذر ۱۳۹۵ ۱۳:۳۴
. |