اخبار

شرکت مدیر کل دفتر فنی در جلسه شورای انطباق در محل فرمانداری شهرستان زاهدان

شرکت مدیر کل دفتر فنی در جلسه شورای انطباق در محل فرمانداری شهرستان زاهدان
مدیر کل دفتر فنی استانداری در جلسه شورای انطباق که در محل فرمانداری شهرستان زاهدان تشکیل گردید شرکت نمود. در این جلسه در رابطه با مصوبات شورای اسلامی شهر های زاهدان و نصرت آباد بحث و تبادل نظر شد.
۴ آذر ۱۳۹۵ ۱۱:۳۷
. |