کادر جزییات

شماره مصوبه: 2918

  • شماره جلسه:
  • تاریخ تصویب: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
  • تاریخ صدور: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
  • شماره مصوبه: 2918
  • موضوع:

آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان

آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان

هیئت دولت

نمایش جزییات بخشنامه

آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان

۲۰ خرداد ۱۳۹۸

هیئت دولت

استانداری استان سیستان و بلوچستان

۲۹۱۸


دریافت فایل

۱۲ خرداد ۱۳۹۸

۱۲ خرداد ۱۳۹۸

آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.