کادر جزییات

شماره مصوبه: 11

  • شماره جلسه:
  • تاریخ تصویب:
  • تاریخ صدور:
  • شماره مصوبه: 11
  • موضوع:

ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

نمایش جزییات بخشنامه

ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

۱۹ اسفند ۱۳۹۷

استانداری استان سیستان و بلوچستان

۱۱


دریافت فایل

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.