کادر جزییات

شماره مصوبه: 10

  • شماره جلسه:
  • تاریخ تصویب:
  • تاریخ صدور:
  • شماره مصوبه: 10
  • موضوع:

دستورالعمل انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی بصورت سرجمع

نمایش جزییات بخشنامه

دستورالعمل انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی بصورت سرجمع

۱۹ اسفند ۱۳۹۷

استانداری استان سیستان و بلوچستان

۱۰


دریافت فایل

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.