کادر جزییات

شماره مصوبه: 2

  • شماره جلسه:
  • تاریخ تصویب:
  • تاریخ صدور:
  • شماره مصوبه: 2
  • موضوع:

آیین نامه اجرایی شورای عالی ترافیک

نمایش جزییات بخشنامه

آیین نامه اجرایی شورای عالی ترافیک

۸ اسفند ۱۳۹۷

استانداری استان سیستان و بلوچستان

۲


دریافت فایل

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.