فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
سه شنبه۱ فروردین ۱۴۰۲۰۴ : ۴۱ : ۵۳۰۶ : ۰۷ : ۱۲۱۲ : ۱۱ : ۳۷۱۸ : ۱۶ : ۳۷۱۸ : ۳۳ : ۴۳۲۳ : ۵۸ : ۲۹
چهارشنبه۲ فروردین ۱۴۰۲۰۵ : ۴۰ : ۲۲۰۷ : ۰۵ : ۴۶۱۳ : ۱۱ : ۱۹۱۹ : ۱۷ : ۲۷۱۹ : ۳۴ : ۳۳۰۰ : ۲۸ : ۰۸
پنج شنبه۳ فروردین ۱۴۰۲۰۵ : ۳۸ : ۴۹۰۷ : ۰۴ : ۲۰۱۳ : ۱۱ : ۰۱۱۹ : ۱۸ : ۱۷۱۹ : ۳۵ : ۲۴۰۰ : ۲۷ : ۴۷
جمعه۴ فروردین ۱۴۰۲۰۵ : ۳۷ : ۱۷۰۷ : ۰۲ : ۵۴۱۳ : ۱۰ : ۴۳۱۹ : ۱۹ : ۰۷۱۹ : ۳۶ : ۱۴۰۰ : ۲۷ : ۲۵
شنبه۵ فروردین ۱۴۰۲۰۵ : ۳۵ : ۴۴۰۷ : ۰۱ : ۲۸۱۳ : ۱۰ : ۲۵۱۹ : ۱۹ : ۵۷۱۹ : ۳۷ : ۰۵۰۰ : ۲۷ : ۰۳
یکشنبه۶ فروردین ۱۴۰۲۰۵ : ۳۴ : ۱۰۰۷ : ۰۰ : ۰۲۱۳ : ۱۰ : ۰۷۱۹ : ۲۰ : ۴۷۱۹ : ۳۷ : ۵۵۰۰ : ۲۶ : ۴۱
دوشنبه۷ فروردین ۱۴۰۲۰۵ : ۳۲ : ۳۶۰۶ : ۵۸ : ۳۶۱۳ : ۰۹ : ۴۸۱۹ : ۲۱ : ۳۶۱۹ : ۳۸ : ۴۶۰۰ : ۲۶ : ۱۹
سه شنبه۸ فروردین ۱۴۰۲۰۵ : ۳۱ : ۰۲۰۶ : ۵۷ : ۱۰۱۳ : ۰۹ : ۳۰۱۹ : ۲۲ : ۲۶۱۹ : ۳۹ : ۳۶۰۰ : ۲۵ : ۵۶
چهارشنبه۹ فروردین ۱۴۰۲۰۵ : ۲۹ : ۲۷۰۶ : ۵۵ : ۴۴۱۳ : ۰۹ : ۱۲۱۹ : ۲۳ : ۱۵۱۹ : ۴۰ : ۲۷۰۰ : ۲۵ : ۳۴
پنج شنبه۱۰ فروردین ۱۴۰۲۰۵ : ۲۷ : ۵۳۰۶ : ۵۴ : ۱۸۱۳ : ۰۸ : ۵۴۱۹ : ۲۴ : ۰۵۱۹ : ۴۱ : ۱۷۰۰ : ۲۵ : ۱۱
جمعه۱۱ فروردین ۱۴۰۲۰۵ : ۲۶ : ۱۸۰۶ : ۵۲ : ۵۳۱۳ : ۰۸ : ۳۶۱۹ : ۲۴ : ۵۵۱۹ : ۴۲ : ۰۸۰۰ : ۲۴ : ۴۸
شنبه۱۲ فروردین ۱۴۰۲۰۵ : ۲۴ : ۴۲۰۶ : ۵۱ : ۲۸۱۳ : ۰۸ : ۱۸۱۹ : ۲۵ : ۴۴۱۹ : ۴۲ : ۵۸۰۰ : ۲۴ : ۲۵
یکشنبه۱۳ فروردین ۱۴۰۲۰۵ : ۲۳ : ۰۷۰۶ : ۵۰ : ۰۳۱۳ : ۰۸ : ۰۰۱۹ : ۲۶ : ۳۳۱۹ : ۴۳ : ۴۹۰۰ : ۲۴ : ۰۲
دوشنبه۱۴ فروردین ۱۴۰۲۰۵ : ۲۱ : ۳۱۰۶ : ۴۸ : ۳۸۱۳ : ۰۷ : ۴۳۱۹ : ۲۷ : ۲۳۱۹ : ۴۴ : ۴۰۰۰ : ۲۳ : ۳۹
سه شنبه۱۵ فروردین ۱۴۰۲۰۵ : ۱۹ : ۵۵۰۶ : ۴۷ : ۱۳۱۳ : ۰۷ : ۲۵۱۹ : ۲۸ : ۱۲۱۹ : ۴۵ : ۳۱۰۰ : ۲۳ : ۱۶
چهارشنبه۱۶ فروردین ۱۴۰۲۰۵ : ۱۸ : ۲۰۰۶ : ۴۵ : ۴۹۱۳ : ۰۷ : ۰۸۱۹ : ۲۹ : ۰۲۱۹ : ۴۶ : ۲۱۰۰ : ۲۲ : ۵۳
پنج شنبه۱۷ فروردین ۱۴۰۲۰۵ : ۱۶ : ۴۴۰۶ : ۴۴ : ۲۵۱۳ : ۰۶ : ۵۱۱۹ : ۲۹ : ۵۱۱۹ : ۴۷ : ۱۲۰۰ : ۲۲ : ۲۹
جمعه۱۸ فروردین ۱۴۰۲۰۵ : ۱۵ : ۰۸۰۶ : ۴۳ : ۰۲۱۳ : ۰۶ : ۳۴۱۹ : ۳۰ : ۴۱۱۹ : ۴۸ : ۰۳۰۰ : ۲۲ : ۰۶
شنبه۱۹ فروردین ۱۴۰۲۰۵ : ۱۳ : ۳۲۰۶ : ۴۱ : ۳۹۱۳ : ۰۶ : ۱۷۱۹ : ۳۱ : ۳۰۱۹ : ۴۸ : ۵۴۰۰ : ۲۱ : ۴۳
یکشنبه۲۰ فروردین ۱۴۰۲۰۵ : ۱۱ : ۵۶۰۶ : ۴۰ : ۱۶۱۳ : ۰۶ : ۰۰۱۹ : ۳۲ : ۲۰۱۹ : ۴۹ : ۴۶۰۰ : ۲۱ : ۲۰
دوشنبه۲۱ فروردین ۱۴۰۲۰۵ : ۱۰ : ۲۰۰۶ : ۳۸ : ۵۴۱۳ : ۰۵ : ۴۴۱۹ : ۳۳ : ۰۹۱۹ : ۵۰ : ۳۷۰۰ : ۲۰ : ۵۶
سه شنبه۲۲ فروردین ۱۴۰۲۰۵ : ۰۸ : ۴۴۰۶ : ۳۷ : ۳۲۱۳ : ۰۵ : ۲۸۱۹ : ۳۳ : ۵۹۱۹ : ۵۱ : ۲۸۰۰ : ۲۰ : ۳۴
چهارشنبه۲۳ فروردین ۱۴۰۲۰۵ : ۰۷ : ۰۹۰۶ : ۳۶ : ۱۱۱۳ : ۰۵ : ۱۲۱۹ : ۳۴ : ۴۹۱۹ : ۵۲ : ۲۰۰۰ : ۲۰ : ۱۱
پنج شنبه۲۴ فروردین ۱۴۰۲۰۵ : ۰۵ : ۳۳۰۶ : ۳۴ : ۵۱۱۳ : ۰۴ : ۵۷۱۹ : ۳۵ : ۳۸۱۹ : ۵۳ : ۱۲۰۰ : ۱۹ : ۴۸
جمعه۲۵ فروردین ۱۴۰۲۰۵ : ۰۳ : ۵۸۰۶ : ۳۳ : ۳۱۱۳ : ۰۴ : ۴۲۱۹ : ۳۶ : ۲۸۱۹ : ۵۴ : ۰۳۰۰ : ۱۹ : ۲۵
شنبه۲۶ فروردین ۱۴۰۲۰۵ : ۰۲ : ۲۳۰۶ : ۳۲ : ۱۱۱۳ : ۰۴ : ۲۷۱۹ : ۳۷ : ۱۸۱۹ : ۵۴ : ۵۵۰۰ : ۱۹ : ۰۳
یکشنبه۲۷ فروردین ۱۴۰۲۰۵ : ۰۰ : ۴۸۰۶ : ۳۰ : ۵۳۱۳ : ۰۴ : ۱۳۱۹ : ۳۸ : ۰۸۱۹ : ۵۵ : ۴۷۰۰ : ۱۸ : ۴۰
دوشنبه۲۸ فروردین ۱۴۰۲۰۴ : ۵۹ : ۱۳۰۶ : ۲۹ : ۳۵۱۳ : ۰۳ : ۵۹۱۹ : ۳۸ : ۵۸۱۹ : ۵۶ : ۳۹۰۰ : ۱۸ : ۱۸
سه شنبه۲۹ فروردین ۱۴۰۲۰۴ : ۵۷ : ۳۹۰۶ : ۲۸ : ۱۷۱۳ : ۰۳ : ۴۵۱۹ : ۳۹ : ۴۸۱۹ : ۵۷ : ۳۲۰۰ : ۱۷ : ۵۶
چهارشنبه۳۰ فروردین ۱۴۰۲۰۴ : ۵۶ : ۰۵۰۶ : ۲۷ : ۰۱۱۳ : ۰۳ : ۳۲۱۹ : ۴۰ : ۳۸۱۹ : ۵۸ : ۲۴۰۰ : ۱۷ : ۳۵
پنج شنبه۳۱ فروردین ۱۴۰۲۰۴ : ۵۴ : ۳۲۰۶ : ۲۵ : ۴۵۱۳ : ۰۳ : ۱۹۱۹ : ۴۱ : ۲۸۱۹ : ۵۹ : ۱۶۰۰ : ۱۷ : ۱۳